Ontzorgen

Zodra u zich voor een Budgetcoach aanmeldt is het belangrijk om open en eerlijk te zijn over uw financiële situatie. Hierbij stel ik mij op als vertrouwenspersoon. Ik luister betrokken naar uw verhaal en naar uw verwachtingen van mij als ondersteuner. Zodra u er klaar voor bent, bied ik u een samenwerkingsovereenkomst aan, waarin de afgesproken regels en afspraken staan vermeld. Tijdens onze samenwerking zal ik:

 • Alle inkomsten, uitgaven en evt. schulden in een overzicht verwerken en een lijst met (evt.) schulden opmaken.
 • We overleggen samen hoe de problemen aangepakt kunnen worden en hoe de schulden worden afgelost.
 • Ingesleten patronen doorbreken en openstaan voor verandering. Dat vergt moed, inzet en discipline. Uiteraard ondersteun ik u bij dit proces.

Voor grotere opdrachten werk ik samen met een onafhankelijke landelijke organisatie die budgetcoachtrajecten verzorgt voor werknemers, ZZP'ers, banken, woningcorporaties, gemeenten en particulieren in heel Nederland. Doel is om onder meer woningontruiming, ziekteverzuim en kostbare schuldsaneringstrajecten te voorkomen.

Mijn kwaliteiten als budgetcoach en financieel professional:

 • Onderzoek naar waar het mis gaat. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Budgetoverzicht met inkomsten en uitgaven.
 • Plan van aanpak en persoonsgebonden budget opstellen.
 • Administratie inzichtelijk maken en ondersteuning bij administratie.
 • Verzorging of hulp bij belastingaangifte en toeslagen controleren op correctheid.
 • Vaste lasten omlaag brengen.
 • Schulden inzichtelijk maken.*
 • Aanschrijven schuldeisers en betalingsregelingen treffen.*
 • Counseling.

* Alleen van toepassing als u schulden heeft.
 

Als counselor kan ik u (kortdurend) ondersteunen bij uw problemen met behulp van gesprekstechnieken. Uw doelen worden concreet gemaakt. Samen met u stel ik een realiseerbaar actieplan op. Heeft u last van 'niet helpende' gedachten, die u veel energie kosten? Als u wilt, kan ik voor u het extra duwtje in de rug zijn.

Ik maak hierbij gebruik van het 3 fasenmodel van Gerard Egan.
Fase 1: Vaststellen wat er aan de hand is en hoe de problemen ontstaan zijn.
Fase 2: Wat wilt u bereiken? Op basis van uw mogelijkheden en uw realiseerbare doelen stellen wij een doelenschema samen.
Fase 3: Hoe gaat u uw doelen realiseren? Samen stellen we een actieplan op. Uiteraard ondersteun en bemoedig ik u bij de door u te nemen acties.
 

Inclusief ondernemerschap Bent u een maatschappelijk verantwoorde werkgever en zoekt u een professional voor uw werknemer(s) met financiële stress?
Als u (een van) de volgende signalen bij uw werknemers opmerkt: concentratieproblemen, vragen om een voorschot op salaris, bellen met incassobureaus, loonbeslag, verzuim, enz., neem dan contact met mij op.

Samen met andere financiële professionals bied ik een plan van aanpak op maat.
Geldzorgnet werkt met jaarprogramma’s voor een goed en blijvend eindresultaat. Naast Budget coaching bieden wij financieel advies hypotheek en pensioen, budgetbeheer en schuldhulpverlening.
Onze doelstelling is dat werknemers een plezieriger leven hebben zonder financiële problemen.

Preventief: inzet financiële fitheid training voor werknemers.
Voordelen: Een training en/of tijdige hulp bij geldproblematiek voorkomt loonbeslag en verzuim. Arbeidsproductiviteit neemt toe en de sfeer op de werkvloer verbetert.
De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, zouden een werkgever omgerekend zo'n € 13.000 per jaar kosten (bron Nibud). Voor meer informatie en vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.